Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 12. pants un Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu" nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot ar distances līguma starpniecību iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.


PTAL 12. panta 4. daļa nosaka, ka „Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču vai lietas atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam."


PTAL 12.panta 6. daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā".


MK 207 („Noteikumi par distances līgumu”) 14.punkts - Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad patērētājs nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt patērētājam visas viņa veiktās iemaksas.


Ja pasūtījums ir noformēts ar mājas lapas palīdzību, tad ir uzskatāms, ka līgums ir distances līgums, bet tas, ka preces tiek nodotas pārdevēja veikālā ir distances līguma piegādes noteikums, kur prece tiek piegādāta pārdevēja veikalā.


Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, Jums ir jāsazinās ar preces pardevēju (tā koordinātēm ir jābūt norādītām preces saņemšanas pavadzīmē). Jebkuru neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai pa tālruni 26348395.

Prev
Next